Sprężynowo-membranowe zawory bezpieczeństwa - ZBM

Sprężynowo-membranowy zawór bezpieczeństwa - ZBM
Sprężynowo-membranowy zawór bezpieczeństwa - ZBM
Sprężynowo-membranowy zawór bezpieczeństwa ZBM - budowa
Sprężynowo-membranowy zawór bezpieczeństwa ZBM - budowa

Sprężynowo - membranowe zawory bezpieczeństwa służą do zabezpieczenia instalacji wodnych, parowych oraz sprężonego powietrza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Konstrukcja i parametry pozwalają na stosowanie ich w typowych wymiennikowych węzłach cieplnych na instalacjach c.o. i c.w.u. o maksymalnej temperaturze roboczej 150°C, gdzie wymagane jest przestrzeganie wytycznych PN-99/B-02414 oraz PN-76/B-02440. Zawory znajdują również zastosowanie w układach kotłowych i instalacjach sprężonego powietrza. Zwory bezpieczeństwa produkowane są z fabrycznymi nastawami otwarcia przy ciśnieniu 3 lub 6 barów.

Cechy szczególne zaworów bezpieczeństwa:


Budowa:

Zawory bezpieczeństwa zbudowane są w oparciu o korpus DN40 (1). W korpusie sprężyny (2) zamontowano sprężynę (3). Jej wstępne napięcie odpowiada wartości ciśnienia otwarcia 3 bar lub 6 bar (ustawienie fabrycznie). Siła napięcia sprężyny (3) poprzez wrzeciono (4) przenoszona jest na grzyb zaworu (5). W celu okresowego sprawdzania działania zaworu bezpieczeństwa zastosowano pokrętło (6), którego przekręcenie powoduje krótkotrwałe otwarcie grzyba (5) i chwilowy wypływ czynnika z zabezpieczanej instalacji. Przed przepływającym czynnikiem komora wewnętrzna korpusu (2) zabezpieczona jest przez membranę (7).

Zasada działania:

Zawór w stanie bez energii jest zamknięty. Czynnik znajdujący się w instalacji napływa pod grzyb (5). Siła działająca na wrzeciono (4) jest iloczynem pola powierzchni grzyba (5) i ciśnienia panującego w układzie. Wzrost ciśnienia powyżej wartości zadanej powoduje otwarcie zaworu i wypływ czynnika, do momentu obniżenia ciśnienia w instalacji. W momencie ustabilizowania się ciśnienia poniżej wartości zadanej, następuje zamknięcie grzyba zaworu (5) i zanik wypływu czynnika.

Montaż:

Zawory montuje się w pozycji pionowej. Rurociąg dolotowy musi mieć średnicę nie mniejszą niż 35 mm, a jego długość nie może być większa niż 1000 mm. Na drodze do zaworu bezpieczeństwa nie należy montować zaworów odcinających. Po stronie wylotowej rura spustowa musi mieć średnicę wewnętrzną nie mniejszą niż 45 mm. Opis miejsca i sposobu montażu opisują wyżej wymienione normy oraz przepisy Dozoru Technicznego.

Dobór zaworów bezpieczeństwa ZBM
Zawory bezpieczeństwa ZBM - dane techniczne (pdf)

Zasady doboru zaworów bezpieczeństwa typu ZBM40

Legalizacja zaworów bezpieczeństwa (chłodniczych)

Wykonujemy legalizację zaworów bezpieczeństwa pracujących na instalacjach chłodniczych. 
Gwarantujemy świadectwa legalizacji potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego. 
Legalizacja jest wykonywana na terenie firmy TERMEN we Wrocławiu przy ul.Kościerzyńskiej 25.

Urządzenia dla ciepłownictwa Urządzenia dla chłodnictwa i klimatyzacji
Filtroodmulniki
Sprzęgła hydrauliczne
Kolektory
Zbiorniki ciśnieniowe
Stabilizatory temperatury c.w.u.
Zasobniki cieczy
Zbiorniki hydroforowe
Zbiorniki na sprężone powiertrze
Separatory powietrza
Odkraplacze
Podgrzewacze wody
Urządzenia do stabilizacji i uzupełniania
Urządzenie do bezobsługowego uzupełniania zładu - BUW
Urządzenie do stabilizacji ciśnienia Ter-USC
Automatyczna stablizacja ciśnienia - TERMAX
Naczynia przeponowe
Regulatory bezpośredniego działania
Regulatory różnicy ciśnień
Reduktory ciśnienia
Regulatory przepływu
Regulatory ciśnienia z ograniczeniem przepływu
Regulatory różnicy ciśnień upustowe
Regulatory ciśnienia upustowe
Regulatory temperatury
Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
Zawory bezpieczeństwa
Węzły mieszkaniowe
Naczynia kondensacyjne
Rura przewodowa isopex
Filtroodmulniki
Sprzęgła hydrauliczne chłodnicze
Kolektory
Zasobniki cieczy
Urządzenia do stabilizacji i uzupełniania
Urządzenie do bezobsługowego uzupełniania zładu - BUW-G
Automatyczna stablizacja ciśnienia - TERMAX-G
Zbiorniki chłodnicze
Zbiorniki oleju
Ziębnice międzystopniowe z oddzielaniem cieczy
Zasobniki cieczy
Poziome oddzielacze cieczy

Usługi

Usługi obróbki skrawaniem
Usługi spawalnicze

©1999-2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Niniejsze strony www mają charakter wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie stanowią wiążącej oferty.
PPU TERMEN SA nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne błędy i odpstępstwa od aktualnej oferty.

Zasady dotyczące plików cookie