Sprzęgła hydrauliczne SP, SPP, SPD, SPK

Sprzęgła hydrauliczne przeznaczone są do rozdzielenia obiegu kotłowego i grzewczego. Stosowane są w układach średniej i dużej mocy, składających się z jednego lub wielu kotłów oraz jednego lub wielu obiegów grzewczych. Zapewniają niezależność działania wyżej wymienionych obiegów bez konieczności równoważenia przepływów. Celowym jest stosowanie sprzęgła hydraulicznego w instalacjach c.o. o dużych pojemnościach zładów grzewczych (np podczas modernizacji instalacji centralnego ogrzewania).

Cechy szczególne:


Sprzęgło hydrauliczne SPK
Sprzęgło hydrauliczne SPK
Sprzęgło hydrauliczne SPP
Sprzęgło hydrauliczne SPP

sprzęgło hydrauliczne - zasada działania

Sprzęgło hydrauliczne zbudowane jest jako zbiornik cylindryczny stalowy ze stali niskowęglowej malowany zewnętrznie. Na płaszczu (1) zainstalowane są cztery króćce. Króćce, wlotowy (2) i wylotowy (3), służą do podłączenia obiegu kotłowego, natomiast wylotowy (4) i wlotowy (5), obsługują obieg grzewczy. W zbiorniku zainstalowano perforowaną przegrodę (6) zapobiegającą bezpośredniemu przepływowi wody z kotła do instalacji grzewczej, jak również wspomagającą efekt odpowietrzania. W celu pozbycia się wydzielanego powietrza w górnej części zbiornika zainstalowano króciec (7) służący do podłączenia zaworu odpowietrzającego. W dolnej części zbiornika zamontowano przegrody (9) wspomagające proces odmulania. Do oczyszczania sprzęgła hydraulicznego z wytrąconych podczas pracy zanieczyszczeń służy króciec (10), do którego podłącza się zawór spustowy.

Przy zastosowaniu sprzęgła hydraulicznego w układach kotłowych następuje rozdzielenie obiegu kotłowego od obiegu grzewczego. Podczas pracy instalacji wyróżnia się trzy podstawowe przypadki: - Stan w którym ilość czynnika grzewczego po stronie pierwotnej odpowiada ilości czynnika odbieranego przez układ grzewczy (rys.1). Ilość ciepła dostarczanego Q jest D wówczas równa ilości ciepła odbieranego Q . O - Gdy następuje przymykanie zaworów regulacyjnych na instalacji grzewczej, spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem ciepła Q , część strumienia przepływa O wzdłuż sprzęgła hydraulicznego (rys.2). Nadmiar ciepła Q jest zawracany, dając sygnał D automatyce kotłowej do zmniejszenia mocy kotłów lub ich wyłączenia. - Podczas gdy zapotrzebowanie na ciepło Q jest większe niż dostarczana przez kotły O moc Q , pompy instalacji grzewczej wymuszają podsysanie strumienia powrotnego D (rys.3). W konsekwencji prowadzi to do obniżenia temperatury strumienia zasilającego obieg grzewczy. Dla automatyki kotłowni jest to sygnał, iż należy zwiększyć moc pracującego kotła lub włączyć następny kocioł. Warto również podkreślić, iż rozruch kotła odbywa się przy całkowicie zamkniętym przepływie na instalacji grzewczej, co w konsekwencji chroni kocioł przed korozją niskotemperaturową.


Szczegółowe dane sprzęgieł hydraulicznych (pdf):
Sprzęgła hydrauliczne - SP
Sprzęgło hydrauliczne o przestawnym układzie króćców - SPD
Sprzęgło hydrauliczne o zmniejszonym rozstawie króćców - SPP
Sprzęgła hydrauliczne - SPK
Zasady doboru sprzęgieł hydraulicznych

Dobór sprzęgła

Sprzęgło hydrauliczne DN600


Największe sprzęgło hydrauliczne wyprodukowane przez TERMEN S.A. zostało wykonane dla jednego z naszych Klientów.
Jest to nietypowe sprzęgło hydrauliczne typ SP-G o pojemności 14000dm³, średnicy nominalnej kołnierzy DN600 i ciśnieniu roboczym 10bar. Również temperatura robocza jest nietypowa, od -20°C do +50°C.

sprzęgło hydrauliczne
sprzęgło hydrauliczne
sprzęgło hydrauliczne
sprzęgło hydrauliczne
sprzęgło hydrauliczne

Urządzenia dla ciepłownictwa Urządzenia dla chłodnictwa i klimatyzacji
Filtroodmulniki
Sprzęgła hydrauliczne
Kolektory
Zbiorniki ciśnieniowe
Stabilizatory temperatury c.w.u.
Zasobniki cieczy
Zbiorniki hydroforowe
Zbiorniki na sprężone powiertrze
Separatory powietrza
Odkraplacze
Podgrzewacze wody
Urządzenia do stabilizacji i uzupełniania
Urządzenie do bezobsługowego uzupełniania zładu - BUW
Urządzenie do stabilizacji ciśnienia Ter-USC
Automatyczna stablizacja ciśnienia - TERMAX
Naczynia przeponowe
Regulatory bezpośredniego działania
Regulatory różnicy ciśnień
Reduktory ciśnienia
Regulatory przepływu
Regulatory ciśnienia z ograniczeniem przepływu
Regulatory różnicy ciśnień upustowe
Regulatory ciśnienia upustowe
Regulatory temperatury
Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
Zawory bezpieczeństwa
Węzły mieszkaniowe
Naczynia kondensacyjne
Rura przewodowa isopex
Filtroodmulniki
Sprzęgła hydrauliczne chłodnicze
Kolektory
Zasobniki cieczy
Urządzenia do stabilizacji i uzupełniania
Urządzenie do bezobsługowego uzupełniania zładu - BUW-G
Automatyczna stablizacja ciśnienia - TERMAX-G
Zbiorniki chłodnicze
Zbiorniki oleju
Ziębnice międzystopniowe z oddzielaniem cieczy
Zasobniki cieczy
Poziome oddzielacze cieczy

Usługi

Usługi obróbki skrawaniem
Usługi spawalnicze

©1999-2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Niniejsze strony www mają charakter wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie stanowią wiążącej oferty.
PPU TERMEN SA nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne błędy i odpstępstwa od aktualnej oferty.

Zasady dotyczące plików cookie