Reduktory ciśnienia

Reduktor ciśnienia RCRB Reduktor ciśnienia mufowy RCRBm Reduktor ciśnienia RCRB - budowa

Typ RCRB - reduktory kołnierzowe
Typ RCRBm - reduktory mufoweReduktory ciśnienia są regulatorami proporcjonalnymi sterowanymi przez czynnik regulowany. W celu zagwarantowania stabilnej regulacji grzyby zaworów (3) są odciążone ciśnieniowo poprzez zespół odciążający (4). Urządzenia składają się z dwóch połączonych ze sobą zespołów:
- członu wykonawczego (zaworu), w skład którego wchodzą: korpus zaworu (1), gniazdo (2), grzyb (3), zespół odciążający (4), wrzeciono zaworu (5);
- członu regulacyjnego (siłownika), w skład którego wchodzą: przewód impulsowy (6), dyski siłownika (7), sprężyny (8), wrzeciono siłownika (9), nakrętka regulacyjna (10), obudowa siłownika (11).

Zasada działania:

Czynnik regulowany wpływa do komory (A) zaworu, zgodnie ze wskazanym kierunkiem przepływu. Sygnał sterujący ciśnienia przekazywany jest do komory (B) nastawnika, za pomocą przewodu impulsowego (6). Komora (C) nastawnika połączona jest z atmosferą. Wielkość szczeliny między gniazdem (2) a grzybem (3) zależy od utrzymywania stałej różnicy ciśnień między komorą (B) i (C). Wzrost regulowanego ciśnienia ponad wartość zadaną powoduje przymknięcie grzyba (3) do momentu, w którym różnica ciśnień między komorą (B) i (C) osiągnie wartość zadaną na sprężynie (8). Wartość redukowanego ciśnienia ustawia się za pomocą nakrętki regulacyjnej (11). Grzyb zaworu (3) w stanie bez energii jest otwarty.

Dane techniczne reduktorów ciśnienia:

Reduktory ciśnienia - RCRBDobór regulatorów bezpośredniego działania:

Dobór reduktora ciśnienia - RCRB
Urządzenia dla ciepłownictwa Urządzenia dla chłodnictwa i klimatyzacji
Filtroodmulniki
Sprzęgła hydrauliczne
Kolektory
Zbiorniki ciśnieniowe
Stabilizatory temperatury c.w.u.
Zasobniki cieczy
Zbiorniki hydroforowe
Zbiorniki na sprężone powiertrze
Separatory powietrza
Odkraplacze
Podgrzewacze wody
Urządzenia do stabilizacji i uzupełniania
Urządzenie do bezobsługowego uzupełniania zładu - BUW
Urządzenie do stabilizacji ciśnienia Ter-USC
Automatyczna stablizacja ciśnienia - TERMAX
Naczynia przeponowe
Regulatory bezpośredniego działania
Regulatory różnicy ciśnień
Reduktory ciśnienia
Regulatory przepływu
Regulatory ciśnienia z ograniczeniem przepływu
Regulatory różnicy ciśnień upustowe
Regulatory ciśnienia upustowe
Regulatory temperatury
Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym
Zawory bezpieczeństwa
Węzły mieszkaniowe
Naczynia kondensacyjne
Rura przewodowa isopex
Filtroodmulniki
Sprzęgła hydrauliczne chłodnicze
Kolektory
Zasobniki cieczy
Urządzenia do stabilizacji i uzupełniania
Urządzenie do bezobsługowego uzupełniania zładu - BUW-G
Automatyczna stablizacja ciśnienia - TERMAX-G
Zbiorniki chłodnicze
Zbiorniki oleju
Ziębnice międzystopniowe z oddzielaniem cieczy
Zasobniki cieczy
Poziome oddzielacze cieczy

Usługi

Usługi obróbki skrawaniem
Usługi spawalnicze

©1999-2014
Wszelkie prawa zastrzeżone
Niniejsze strony www mają charakter wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie stanowią wiążącej oferty.
PPU TERMEN SA nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne błędy i odpstępstwa od aktualnej oferty.

Zasady dotyczące plików cookie